debuginfo

culture pl-PL
menu

Systemy Nophadrain dla drog i parkingow na zielonych dachach

Wysoka odporność na ściskanie oznacza, że nawierzchnia dachu a także budowli podziemnych jak i naziemnych jest w stanie wytrzymać obciążenie nie tylko samochodów, ale również pojazdów ratunkowych oraz ciężarowych.

Systemy Nophadrain dla drog i parkingow na zielonych dachach

Właściwości i zalety Systemów dla dróg i parkingów na zielonych dachach

Co to są systemy dla dróg i parkingów na zielonych dachach?
Systemy przeznaczone dla dróg i parkingów na zielonych dachach umożliwiają montaż nawierzchni przeznaczonej dla pojazdów na dachach.
Parkingi i drogi występujące na dachach często połączone są z intensywną roślinnością. Oznacza to, że istniejące otoczenie budynku może zostać powiększone o obszar konstrukcji dachu.

Zalety Systemów dla dróg i parkingów na zielonych dachach:

  • Do otaczającego terenu dodane zostaje więcej przestrzeni, tworząc większe możliwości wykorzystania przestrzeni na dachu.

  • W sposób niezauważalny wtapia się w obszar otaczający.

  • Ochrona hydroizolacji: warstwa roślinności zmniejsza oddziaływanie szkodliwego wpływu słońca i deszczu na hydroizolację. Dzięki temu hydroizolacja jest chroniona, a jej żywotność zostaje wydłużona.
  • Ma pozytywny wpływ na środowisko życia: system jest połączony z roślinnością. Dlatego też pozytywnie wpływa na pozostałe aspekty, takie jak zwiększenie różnorodności biologicznej, przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła oraz zmniejszenie obciążenia systemów kanalizacji podczas obfitych opadów. 

Broszury Systemy Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach

Jeden kompletny system
Systemy Nophadrain dla ciągów pieszych na zielonych dachach to rozwiązanie kompleksowe.

Standardowe elementy Systemu Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach - samochody osobowe

drenaze drogow nophadrain
Wyjaśnienie elementy
1. Kostka samoklinująca
2. Podsypka piaskowa
3. Podbudowa z kruszywa
4. Roślinność intensywna
5. ND DGS-I Substrat Intensywny
6. ND WSM-50 Retencyjno-Filtracyjny
7. ND 620 Zintegrowany System Drenażowy
8. ND TSF-100 Folia Poślizgowa I Ochronna
9. Hydroizolacja pdporna na przerastanie korzeni*

*Opcjonalnie, jeżeli hydroizolacja nie jest odporna na przerastanie korzeni.


Standardowe elementy Systemu Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach
 - pojazdy ciężarowe

drenaze drogowe
Wyjaśnienie elementy
1. Kostka samoklinująca
2. Podsypka piaskowa
3. Podbudowa z kruszywa
4. Roślinność intensywna
5. ND DGS-I Substrat Intensywny
6. ND WSM-50 Retencyjno-Filtracyjny
7. ND 620hd Zintegrowany System Drenażowy
8. ND TSF-100 Folia Poślizgowa I Ochronna
9. Hydroizolacja pdporna na przerastanie korzeni*

*Opcjonalnie, jeżeli hydroizolacja nie jest odporna na przerastanie korzeni.

Główny element Systemu Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach
Rdzeniem Systemu Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach jest system drenażowy ND 620 (w przypadku samochodów osobowych) lub system drenażowy ND 620hd (w przypadku służb ratunkowych lub pojazdów ciężarowych), oby dwa systemy posiadają dużą wytrzymałość na ściskanie. Systemy drenażowe zapobiegają wzrostowi ciśnienia hydrostatycznego na hydroizolacji. Systemy drenażowe, w połączeniu z folią poślizgową i ochronną ND TSF-100, zabezpieczają membranę hydroizolacyjną przed obciążeniami statycznymi i dynamicznymi generowanymi przez ruch pieszy i kołowy.

Systemy drenażowe ND 620 / ND 620hd zapewniają doskonałe odprowadzanie wody z dolnej warstwy nośnej i zapobiegają zamarzaniu oraz tworzeniu się osadu na elastycznej nawierzchni. Oznacza to, że oferują stabilny i trwały podkład pod nawierzchnie elastyczne. Systemy Nophadrain dla Dróg i parkingów na zielonych dachach zostały poddane długookresowym badaniom obciążeń dynamicznych na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, w Niemczech.

Z przyjemnością doradzimy odnośnie dostępnych opcji. Możemy pomóc w powiększeniu funkcjonalności dachów drogowych i parkingowych, jednocześnie ograniczając do minimum ryzyko.

Dowiedz się więcej o naszej specjalizacji

Documentation

Rysunki CAD parking

Rysunki CAD parking

W tym miejscu można znaleźć rysunki CAD Systemów Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach
Do pobrania
Specyfikacja parkingi

Specyfikacja parkingi

W tym miejscu można znaleźć ogólne opisy systemów Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach
Do pobrania
Broszury parkingi

Broszury parkingi

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych systemach dachów parkingowych? Po prostu pobierz broszurę.
Do pobrania