debuginfo

culture pl-PL
menu

Substrat mineralny ND DGS-M

Mineralny substrat do dachów zielonych opracowany specjalnie dla systemu ekstensywnych dachów zielonych Nophadrain – do lekkich konstrukcji dachu / o średnim nachyleniu oraz do przykrycia paneli substratowych ND SM-25 / SM-50. Podłoże to może być również wykorzystane jako podstawowy substrat w systemach intensywnych dachów zielonych Nophadrain. Podłoże spełnia wymagania wytycznych dotyczących dachów zielonych FLL.

Substrat mineralny ND DGS-M
Materiał  mieszanka substratów mineralnych
Waga w stanie suchym około 1.0 t/m³
Waga w stanie nasyconym  około 1.35 t/m³
Zdolność retencji > 40 % objętości
Osiadanie około 15 %
Wartość pH 5 - 7.5 

Forma dostawy

  • Luźno sypany (załadunek wywrotką): około 28 m3
  • Silos, natrysk ciśnieniowy: około 27 m3
  • Worki typu big bag: 1 m- około 1,000 litrów

Zastosowania

  • System ekstensywnych dachów zielonych Nophadrain - lekka konstrukcja dachu
  • System ekstensywnych dachów zielonych Nophadrain - dach o średnim nachyleniu