debuginfo

culture pl-PL
menu

Substrat intensywny ND DGS-I

Substrat ten jest specjalnie przeznaczony do intensywnych dachów zielonych. Skład tego substratu został dostosowany do potrzeb roślinności intenswnej i spełnia wymagania określone w wytycznych dotyczących dachów zielonych FLL w zakresie projektowania, instalacji oraz konserwacji intensywnych dachów zielonych.

Substrat intensywny ND DGS-I
Materiał mieszanka mineralno-organiczna   
Waga w stanie suchym około 0.95 t/m³
Waga w stanie nasyconym około 1.4 t/m³
Zdolność retencji > 44 % objętości
Osiadanie około 15 %
Wartość pH 5 - 7.5

Forma dostawy

  • Luźno sypany (załadunek wywrotką): około 28 m3
  • Silos, natrysk ciśnieniowy: około 27 m3
  • Worki typu big bag: 1 m- około 1,000 litrów

Zastosowania

  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów