debuginfo

culture pl-PL
menu

Substrat ekstensywny ND DGS-E

Substrat ten jest specjalnie przeznaczony do ekstensywnych dachów zielonych. Skład tego substratu został dostosowany do potrzeb roślinności ekstensywnej i spełnia wymagania określone w wytycznych dotyczących dachów zielonych FLL w zakresie projektowania, instalacji oraz konserwacji ekstensywnych dachów zielonych.

Substrat ekstensywny ND DGS-E
Materiał mieszanka mineralno-organiczna   
Waga w stanie suchym około. 0.95 t/m³
Waga w stanie nasyconym około 1.4 t/m³
Zdolność retencji > 44 % objętości
Osiadanie około 15 %
Wartość pH 5 - 7.5

Forma dostawy

  • Luźno sypany (załadunek wywrotką): około 28 m3
  • Silos, natrysk ciśnieniowy: około 27 m3
  • Worek mały: około 17 litrów
  • Worki typu big bag: 1 m3- około 1,000 litrów

Zastosowania

  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów