debuginfo

culture pl-PL
menu

Rozsady Rozchodnika ND

Rozsady Rozchodnika ND przeznaczone są do wykorzystania jako roślinność na ekstensywnym dachu zielonym w przypadku, gdy nie jest konieczne uzyskanie natychmiastowej zieleni. Rozsady Rozchodnika ND są uprawiane w naszej szkółce i stanowią mieszankę minimum 5 różnych odmian rozchodników.

Rozsady Rozchodnika ND
Gatunki rozchodników     minimum 5 
Wymiary (długość) około 20 mm
Forma dostawy na kg, worek    
Zalecana ilość około 75 - 100 g/m²

Zastosowania

  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów