debuginfo

culture pl-PL
menu

ND Trasdrain 100sv System drenażowy

Wysokiej jakości, pasywny kapilarnie tarasowy system drenażowy, o wysokości 8.5 mm. Oznakowany CE. Produkt jest przeznaczony do montażu pod posadzki (np. kamień naturalny, płytki ceramiczne) na tarasach, balkonach oraz schodach zewnętrznych, układanych na podłożu twardym lub sypkim. Perforacja rdzenia drenażu zapewnia optymalny drenaż pionowy, gdy systemy drenażowe są stosowane na niezwiązanych warstwach podbudowy mających bezpośredni kontakt z podłożem. Perforacja rdzenia sprawie, że system ten nie stanowi bariery dyfuzyjnej. Dzięki temu, może być zastosowany również na dachach o odwróconym układzie warstw.

ND Trasdrain 100sv System drenażowy
Wymiary około 32 m x 1.25 m
Forma dostawy około 40 m², rolka
Waga około 890 g/m²
Wysokość konstrukcji około 8.5 mm
Wytrzymałość na ściskanie około 500 kPa
Drenaż wysokoudarowy polistyren (HIPS)
Warstwa filtracyjna geowłóknina z włókna szklanego, podwjnie pleciona
Warstwa separacyjno-ochronna polietylen (PE) i polipropylen (PP)
Perforacja około 1.540, Ø 6.3 mm
Wydajność drenażowa przy i=1% i nacisku 100 kPa    około 0,38 l/(s.m)
CE hEN 13252

Zastosowanie

Jeden product dla różnych rozwiązań:

  • Podłoże twarde (na łożu z zaprawy): klinkier, płyty betonowe, kamień naturalny, płytki ceramiczne etc.
  • Podłoże sypkie (podłoże żwirowe lub warstwa grysu): ): klinkier, płyty betonowe, kamień naturalny, płytki ceramiczne etc.
  • Pod nawierzchnie układane metodą cienkowarstwową: klinkier, płyty betonowe, kamień naturalny, płytki ceramiczne etc.