debuginfo

culture pl-PL
menu

Profil krawędziowy ND GARDLINER PVC 45DK

Sztywny profil krawędziowy z tworzywa sztucznego jest wykorzystywany do utworzenia stałej granicy pomiędzy strefami wegetacyjnymi i pozbawionymi roślinności lub nawierzchniami na dachach i tarasach. Spodnia część profilu wyposażona jest w taśmę typu rzep do przymocowania profilu do systemu drenażowego ND.

Profil krawędziowy ND GARDLINER PVC 45DK
Wymiary około 2,000 mm x 90 mm x 45 mm
Forma dostawy   około 20 m, 10 sztuk w opakowaniu  
Materiał polichlorek winylu (PVC)
Kolor szary


Zastosowania

  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów