debuginfo

culture pl-PL
menu

Profie separacyjno - krawedziowe ND GARDLINER PVC 45D

Sztywny profil krawędziowo - separacyjny z tworzywa sztucznego jest wykorzystywany do utworzenia stałej granicy pomiędzy strefami wegetacyjnymi i pozbawionymi roślinności lub nawierzchniami na dachach i tarasach.

Profie separacyjno -  krawedziowe ND GARDLINER PVC 45D

Wymiary około 2,000 mm x 90 mm x 45 mm
Forma dostawy   około 20 m, 10 sztuk w opakowaniu  
Materiał polichlorek winylu (PVC)
Kolor szary


Zastosowania

  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów