debuginfo

culture pl-PL
menu

Przegląd produktów

Produkty filtracyjne

Systemy dachów użytkowych

 • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachow
 • Systemy Nophadrain dla intensywnych zielonych dachow
 • Systemy Nophadrain dla ciagow pieszych na zielonych dachach
 • Systemy Nophadrain dla drog i parkingow na zielonych dachach

Warstwa / kategoria

 • Folia separacyjna, ochronna i poslizgowa
 • Folia przeciwkorzenna
 • Warstwa filtracyjna i drenazowa
 • Woda buforowanie i retencja wody
 • Warstwa wzrostowa
 • Warstwa roślinności
 • Zabezpieczenie przed erozją
 • Studzienki inspekcyjne
 • Profile separacyjne i krawedziowe
 • Ochrona pionowa- i warstwa drenazowa
Unfortunately no products with this filter