debuginfo

culture pl-PL
Activeer Chat
menu

Przegląd produktów

Produkty filtracyjne

Systemy dachów użytkowych

 • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów
 • Systemy Nophadrain dla intensywnych zielonych dachów
 • Systemy Nophadrain dla ciągów pieszych na zielonych dachach
 • Systemy Nophadrain dla dróg i parkingów na zielonych dachach

Warstwa / kategoria

 • Folia separacyjna, ochronna i poślizgowa
 • Folia przeciwkorzenna
 • Warstwa filtracyjna i drenażowa
 • Woda buforowanie i retencja wody
 • Warstwa wzrostowa
 • Warstwa roślinności
 • Zabezpieczenie przed erozją
 • Studzienki inspekcyjne
 • Profile separacyjne i krawędziowe
 • Ochrona pionowa- i warstwa drenażowa
Unfortunately no products with this filter