chat

Start Chat

Systemy zielonych dachów Nophadrain

Siatka przeciwerozyjna ND ESG-40/40 pełni funkcję przeciwerozyjną, separacyjną i ochronną, przeznaczona do dachów o dużym spadku, z roślinnością ekstensywną, do mocowania profili przeciwerozyjnych ND oraz klamr mocujących ND Clip lub do mocowania paneli substratowych ND SM-50.

Produkt Siatka przeciwerozyjna ND ESG-40/40
Materiał geosiatki poliester (PET)
Wymiary około 50 m x 3.95 m
Forma dostawy około 197.5 m², rolka
Materiał geosiatki poliester (PET)
Wymiary około 50 m x 3.95 m
Forma dostawy około 197.5 m², rolka

Zastosowania

  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów - dach stromy