chat

Start Chat

Systemy zielonych dachów Nophadrain

Strukturalny panel substratowy z hydrofilowej wełny mineralnej o grubości 25 mm i gęstości 120 kg/m3 wykorzystywane są jako zamiennik podłoża na ekstensywnych dachach zielonych, na których możliwe są niewielkie obciążenia dachu, a także na średnio nachylonych lub stromych dachach, gdzie nie ma możliwości instalacji podłoża ze względu na ryzyko zsunięcia. Są one również bardzo proste i ekonomiczne w instalacji.

Panele substratowe ND SM-50
hydrofilowa wełna mineralna
80 kg/m³
około 1,200 mm x 1,000 mm x 50 mm
paczka około 4.8 m² 
około 4 kg/m²
około 34 kg/m²
około 30 l/m² = 80 % objętości
około 16 %
7 - 8

Panele z wełny mineralnej w połączeniu z matami wegetacyjnymi obniżają wagę całego dachu zielonego do około 35 kg/m² (ND SM-25).

Zastosowania

  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów - lekka konstrukcja dachu
  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów - dach o średnim nachyleniu
  • Systemy Nophadrain dla ekstensywnych zielonych dachów - dach stromy