chat

Start Chat

Systemy zielonych dachów Nophadrain

Produkty

Produkty filtracyjne

Dachy użytkowe

 • Systemy dla parkingów
 • System dla chodników
 • Systemy dla intensywnych zielonych dachów
 • System dla ekstensywnych zielonych dachów

Rodzaj

 • Folia separacyjna, ochronna i poslizgowa
 • Folia przeciwkorzenna
 • Warstwa filtracyjna i drenazowa
 • Woda buforowanie i retencja wody
 • Warstwa wzrostowa
 • Warstwa roślinności
 • Zabezpieczenie przed erozją
 • Studzienki inspekcyjne
 • Profile separacyjne i krawedziowe
 • Ochrona pionowa- i warstwa drenazowa
Niestety nie znaleziono żadnych produktów