chat

Start Chat

Systemy zielonych dachów Nophadrain

Polityka prywatności Nophadrain Polska sp. z o.o.Sp. Kom oraz Nophadrain sp. z o.o.

14-11-2019

Polityka prywatności Nophadrain Polska sp. z o.o.Sp. Kom oraz Nophadrain sp. z o.o.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do Nophadrain Polska sp. z o.o.Sp. Kom oraz Nophadrain sp. z o.o. zwanje dalej Nophadrain Polska. Siedziba główna Nophadrain Polska znajduje się pod adresem ul. Racławicka 20c, 41-506 Chorzów  +48 (32) 700 10 84. Niniejsza polityka dotyczy stron internetowych Nophadrain Polska i jej sklepów internetowych oraz ogólnie biorąc komunikacji prowadzonej przez Nophadrain Polska. 

GDPR [Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych] - 25 maja 2018

Aby zapewnić Państwu i Państwa firmie możliwie najlepszą obsługę, Nophadrain Polska musi przechowywać i wykorzystywać dane kontaktowe oraz inne informacje o Państwu. Oczywiście naszym celem jest zawsze szanować Państwa prywatność. W tym celu działamy zgodnie z nowym europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności, GDPR (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). To rozporządzenie wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.

Oficjalne odniesienie do GDPR jest następujące: Rozporządzenie UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Więcej informacji można również uzyskać na stronie internetowej Komitetu ds. Prywatności https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en. Nophadrain Polska zbiera i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do określonych celów. We wszystkich przypadkach ograniczamy się do tego, co jest rzeczywiście potrzebne.

Ochrona danych

Wszystkie informacje, które pozostawiają Państwo u nas przechowujemy w zamknięciu: zarówno wersję cyfrową, jak i wersję papierową. Osoby, które nie mają nic wspólnego z Państwa danymi, nie mają do nich dostępu. Jeśli przekazujemy Państwa dane komuś innemu - poniżej wyjaśniamy, dlaczego i kiedy to robimy - wymagamy od tych osób, aby traktowały Państwa dane tak dokładnie, jak my, i używały ich wyłącznie w celu, w jakim je otrzymały.

Konieczne są mechanizmy kontrolne - zarówno programowe, jak i ręczne - w celu monitorowania jakości danych. Okres przechowywania jest ustalany w zależności od rodzaju informacji, po którym zebrane dane są całkowicie i ostatecznie usuwane. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane wewnętrznie, gdy tylko jest to możliwe.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcą Państwo je poprawić, uzyskać do nich dostęp, uzupełnić lub usunąć, można przesłać uzasadnioną prośbę w tym celu do naszego inspektora ochrony danych pod adres: agnieszka.lempinska@nophadrain.pl lub pocztą na adres: Nophadrain Polska znajduje się pod adresem ul. Racławicka 20c, 41-506 Chorzów  . Państwa zgłoszenie zostanie zrealizowane w ciągu czterech tygodni, chyba że nie jest to możliwe z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą lub w przypadku jakichkolwiek konfliktów z prywatnością innych osób lub ujawnienie tych informacji jest zabronione przez prawo. W takim przypadku zostaną Państwo o tym poinformowani w ciągu czterech tygodni.

Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo prawo być na bieżąco informowanymi o danych, które o Państwu zbieramy. Można uzyskać do nich dostęp, poprawić je lub całkowicie usunąć. Jeśli uważają Państwo, że Nophadrain Polska nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zgodny z prawem lub narusza prawo i regulacje w jakikolwiek inny sposób, mają Państwo prawo złożyć skargę do Komitetu ds. Ochrony Prywatności.

Co robimy z Państwa danymi?

Używamy danych osobowych do różnych celów. Państwa dane osobowe zawierają informacje, które przekazali nam Państwo jako klienci lub potencjalni klienci, dostawcy lub potencjalni dostawcy, ale także informacje o Państwa wizycie w naszym sklepie internetowym i prośby o informacje.

Umowa kontraktowa

W ramach naszych umów kontraktowych powinno być jasne, że utrzymujemy dane kontaktowe do komunikacji z naszymi klientami, dostawcami i partnerami. Korzystamy również z tych danych, aby dostarczyć Państwu więcej informacji o produktach i usługach związanych z umową, którą już z Państwem zawarliśmy.

Zgoda (potencjalni klienci)

Poniższe dotyczy Państwa, jeśli nie są Państwo naszymi klientami, ale otrzymaliśmy Państwa dane z podanej przez Państwa wizytówki, formularza na naszej stronie internetowej, osobistych spotkań, rozmów telefonicznych, podczas korzystania z czatu dostępnego na naszej stronie internetowej lub przez e-mail. W ten sposób wyrażają Państwo zgodę na dołączenie do naszego pliku Customer Relationship Management System (CRM) jako potencjalny klient lub dostawca. Przechowujemy Państwa nazwisko i adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu i adres e-mail.

Używamy tych informacji, aby skontaktować się z Państwem i poinformować Państwa o produktach i cenach, aby wysłać Państwu newsletter oraz zaprosić Państwa na targi i spotkania.

Nawet jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych, możliwe jest wycofanie swojej zgody w dowolnym momencie. Jeśli wyślemy Państwu newsletter za Państwa zgodą, można łatwo zrezygnować z jego subskrypcji.

Poniżej przedstawiamy różne sposoby gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem różnych mediów.

Strony internetowe Nophadrain

Jeśli skorzystają Państwo z naszej strony internetowej: www.nophadrain.pl, będziemy chcieli wiedzieć, które z naszych działań Państwa interesują.

Współpracujemy z partnerem, aby przeanalizować dane z wizyt na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy dane anonimowo. W tym celu używamy plików cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. W przypadku odniesienia do „plików cookie” rozumiemy również inne podobne technologie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ eliminują potrzebę wielokrotnego wprowadzania danych, wskazywania preferencji, ponownego umieszczania produktów w koszyku lub dostosowywania ustawień. Pozwala nam to również usprawnić działanie naszej witryny, uzyskać informacje o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej, a inne strony mogą uzyskać informacje na temat zachowania użytkownika, aby zoptymalizować witrynę i poprawić analizę kampanii reklamowych za pośrednictwem wyszukiwarek.

Nophadrain Polska posiada oddzielną politykę dotyczącą plików cookie (https://www.nophadrain.pl/polityka-cookies/)

Obsługa klienta

Mogą Państwo do nas zadzwonić, wysłać e-mail i porozmawiać z nami. Można również wypełnić formularz kontaktowy. Używamy Państwa danych i robimy notatki, które przechowujemy, aby szybko odpowiedzieć na Państwa pytania. Dzięki temu możemy zapewnić szybszą usługę następnym razem, gdy się z nami Państwo skontaktują. Zachowujemy wszystkie wiadomości e-mail przez maksymalny okres siedmiu lat.

Jak wspomniano powyżej, można również skontaktować się z nami za pomocą aplikacji czatu na naszych stronach internetowych lub w sklepie internetowym. Funkcja czatu jest aplikacją Zendesk, Inc. (wcześniej Zopim). Używamy funkcji czatu, aby dać Państwu dodatkową opcję kontaktu. Funkcja czatu umożliwia nam śledzenie Państwa jako odwiedzających stronę. Jest to standardowa funkcja aplikacji czatu, ale jej nie używamy.

Z firmą Zendesk, Inc. (wcześniej Zopim) zawarto umowę dotyczącą przetwarzania, aby zapewnić ochronę danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Zendesk, Inc: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

Media społecznościowe

Jeśli korzystają Państwo z mediów społecznościowych, takich jak Twitter lub Facebook, można użyć swojego konta społecznościowego, aby zalogować się do niektórych części naszej witryny. Jeśli „polubią” Państwo artykuł po zalogowaniu, artykuł ten pojawi się na Państwa koncie społecznościowym. Nie uzyskujemy dostępu do Państwa konta w mediach społecznościowych, ale mogą Państwo udostępniać interesujące treści, które znajdą Państwo u znajomych/obserwujących. Jeśli zadadzą nam Państwo pytanie za pośrednictwem mediów społecznościowych i zainteresujemy się nim, będziemy zachowywać tę wiadomość (podając nazwę Państwa konta), abyśmy mogli na nią odpowiedzieć.

Wizytówki/targi/spotkania

Regularnie otrzymujemy wizytówki, zwykle na targach lub podczas umówionego spotkania. Załączamy te wizytówki do formularza głównego, który Państwo wypełniają i podpisują. Robiąc to, udzielają nam Państwo zgody na skontaktowanie się z Państwem i przesłanie Państwu informacji o produkcie i firmie. Przechowujemy Państwa dane przez maksymalnie siedem lat.

Identyfikacja danych

Ze względów bezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania danych identyfikujących wszystkich odwiedzających. Goście rejestrują się pod swoim nazwiskiem i nazwą firmy, które są przechowywane pod nadzorem naszego działu planowania i kontroli w bezpiecznym folderze. Informacje te są przechowywane przez maksymalnie sześć miesięcy. Nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Kamery CCTV są instalowane w naszych budynkach i wokół nich. Nagrania są przechowywane przez maksymalnie cztery tygodnie i są oglądane tylko w razie zajścia incydentu. Regulamin nadzoru kamery zawiera szczegółowy opis zadań, obowiązków i procedur dotyczących nadzoru kamery na terenie i w obiektach Nophadrain Polska, w celu zapewnienia, że system kamer jest używany z należytą starannością i że chroni się prywatność.

Przetwarzamy dane osobowe, które powierzacie nam Państwo jako klienci wyłącznie dla jasno określonego zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe traktujemy jako poufne.

Wszyscy pracownicy i partnerzy Nophadrain Polska podpisują umowę o zachowaniu poufności w momencie zawierania umowy o pracę, w której zobowiązują się traktować informacje jako poufne, przez cały czas wykonywania swoich obowiązków wobec Nophadrain Polska. Podążają oni za kilkoma jasnymi wytycznymi i są regularnie instruowani i uświadamiani o swojej odpowiedzialności.

Nophadrain Polska posiada infrastrukturę IT o wysokim poziomie bezpieczeństwa, którą zarządza strona zewnętrzna (jak wyjaśniono poniżej, zawieramy „umowę na przetwarzanie” z podmiotami trzecimi przetwarzającymi dane osobowe).

Osoby trzecie

Jeżeli Nophadrain Polska angażuje zewnętrzne strony, partnerów lub podwykonawców w określone usługi, są oni dokładnie sprawdzani i pouczani o swoich zobowiązaniach dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji. Jeśli powierzymy im Państwa dane, otrzymają wyraźne upoważnienie, a Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Dlatego też sporządzono umowy dotyczące przetwarzania. Państwa dane są rejestrowane i przetwarzane z najwyższą starannością, aby zagwarantować, że są dokładne i aktualne oraz że nie przechowujemy ich dłużej, niż jest to konieczne do zamierzonego celu.

Dane przekazywane są podmiotom zewnętrznym tylko w ramach udowodnionego partnerstwa (np. oferta handlowa, którą formułujemy wspólnie z partnerem i dla której nasze komercyjne dane kontaktowe są również udostępniane partnerowi) lub jasno określone w umowie zlecenie, przeprowadzane pod naszą odpowiedzialnością (np. do przetwarzania wizyt na naszej stronie internetowej). Państwa dane osobowe, o których tu mowa, nigdy nie są przekazywane poza UE bez Państwa zgody.

Aktualna polityka prywatności

Regularnie aktualizujemy niniejszą politykę prywatności tak, aby poprawnie odzwierciedlała nasze intencje i naszą metodę pracy, która jest zawsze dostosowana do przepisów. W związku z tym zalecamy od czasu do czasu przeglądać ten tekst podczas odwiedzania naszej witryny lub korzystania z naszych usług online.

Prawo autorskie: Nopha Group BV – Mercuriusstraat 10 -6468 ER Kerkrade (NL) – V14/11/2019