chat

Start Chat

Systemy zielonych dachów Nophadrain

Oznaczenia CE

We Wspólnotach Europejskich zabrania się wprowadzenia na rynek wyrobu budowlanego  jeśli nie jest on zgodny z dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych 89/106/WE, oznakowany CE. Geotekstylia i wyroby pokrewne, takie jak kompozyty drenażowe (GCO) i geomaty (GSP) muszą być oznakowane CE (BS EN 13252). Wszystkie systemy drenażowe Nophadrain ND posiadają oznakowanie CE.

Świadectwo zgodności

Certificate Of Conformity