debuginfo

culture pl-PL
menu

Członkostwa

 

                                                                     

 

 

                   

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”
PSDZ jest od 2010 r. członkiem Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Naczelna Organizacja Techniczna posiada 175 letnią tradycję i jest jedną z największych polskich organizacji zrzeszających stowarzyszenia inżynierskie a jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. NOT to największa ogólnopolska organizacja inżynierska. Jest członkiem 46 międzynarodowych organizacji inżynierskich, skupiająca ok. 110 tys. członków indywidualnych.

www.psdz.pl

 

 “Certyfikat członkostwa w Stowarzyszeniu DAFA jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, a także gwarantem spełnienia określonych norm i standardów wykonawczych oraz zobowiązaniem do przestrzegania do Kodeksu Pracy, a także norm BHP.
Wyróżnienie to jest świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych produktów zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi i prawem budowlanym, co w efekcie umożliwia uzyskanie wysokiego standardu eksploatacji inwestycji.”

www.dafa.com.pl/index.php