chat

Start Chat

Systemy zielonych dachów Nophadrain

W kwietniu Nophadrain Polska przystąpiła do stowarzyszenia PLGBC, promującego zielone budownictwo w Polsce

wtorek, 25 kwietnia 2017

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego z siedzibą w Gliwicach jest organizacją, mającą na celu wspieranie sektora zielonego budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Przyczynia się do wzrostu świadomości, dostarcza informacje i ułatwia dostęp do wiedzy dotyczącej green building. Rozwija procesy projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.